Doučování

Nerozumíš učivu? Nestíháš výuku? Hrozí ti, že propadneš? Nemůžeš se na učení doma soustředit?
 
Přijď na doučování do Archy! 
 

Co doučujeme?

  • matematiku (výrazy, mocniny a odmocniny, všechny druhy rovnic, statistika, kombinatorika, funkce, goniometrie, procenta, finanční matematika, ...)
  • angličtinu (slovíčka, čas minulý, přítomný, budoucí, předminulý, předpřítomný, průběh, nepravidelná slovesa, fráze a další gramatika na úrovni základní školy)
  • chemii (chemické vazby, vyčíslování chemických rovnic, uhlovodíky, názvosloví oxidů, halogenidů, sulfidů, hydroxidů, kyselin, solí, ...)
  • fyziku (hustota, rychlost, úlohy o pohybu a cokoliv dalšího, k čemu je učebnice nebo sešit)
  • ... a dle potřeby i další předměty

Kdy doučujeme?

pondělí15:00–18:00
úterý15:00–18:00
středa15:00–18:00
čtvrtek15:00–18:00

Po domluvě je možné přijít i v jinou dobu.

Kontaktní osoba:

Bc. Jakub Pohanka
Mobil:  732 507 855
E-mail:  jakub.pohanka@centrumarcha.cz