Preventivní programy pro školy Křižovatky

Primární preventivní programy pro 2. stupeň ZŠ a 1. a 2. ročníky SŠ - přednášky na školách. Program je koncipován na 2 vyučovací hodiny dle zvoleného tématu. Od roku 2014 jsou programy zdarma.

Aktuální nabídka na školní rok 2016/2017:

ŠIKANA

Program rozebírá role oběti, agresora a svědka šikany z hlediska jejich postoje, možnosti pomoci a vlivu na řešení, program rovněž motivuje k aktivitě a řešení šikany

NIKOTIN

Historie tabáku, fakta o nikotinu, promítání sociálních spotů o kouření

ALKOHOL

Působení alkoholu na člověka, stádia alkoholismu, sociální dopad alkoholismu, alkulačka

ZÁVISLOST

Závislost jako nemocný milostný vztah k droze, co je to závislost, kolik stojí závislost, promítnutí dokumentárního filmu o závislosti

DROGY

Seznámení s nebezpečnými účinky jednotlivých drog - antidepresiva, inhalanty, amfetaminy, heroin, marihuana, nikotin, alkohol

KOMUNIKACE

Co všechno je komunikace, jakým způsobem můžeme komunikovat, test temperamentu, jak zvládáme hněv

ROLE MUŽE A ŽENY

Rozdíly mezi mužem a ženou, rozdělení rolí muže a ženy, vliv masových médií a mýtu krásy na mladou generaci

PREVENCE HIV/AIDS

Promítnutí filmu Mezi nimi s následnou diskusí a předáním informací: statistiky nakažených HIV/AIDS v ČR, přenos, průběh, prevence a testování na HIV / AIDS, prevence promiskuitního chování Po dohodě je možné přednášku uskutečnit přímo v prostorách NZDM Centrum Archa. Také je možné domluvit si exkurzi do NZDM Centrum Archa s jedním třídním kolektivem v dopoledních hodinách

 

Partnerem, který darem v tomto školním roce podpořil realizaci preventivních programů na školách je vsetínská společnost AUSTIN DETONATOR s. r. o.