Služby následné péče MOSTY

(Registrační číslo: 8975321) Sociální služba dle zákona 108 / 2006 Sb. o sociálních službách - služby následné péče § 64

Co je hlavním cílem služby (poslání)

Poskytnout pomoc a podporu osobám (dříve) závislým na návykových látkách nebo lidem duševně nemocným takovým způsobem, aby se zlepšila kvalita jejich života.

Komu je služba určena (cílová skupina)

Osobám závislým na návykových látkách (alkohol, nealkoholové drogy), které buď absolvovaly léčení své závislosti v lůžkovém zdravotnickém zařízení či terapeutické komunitě nebo se aktuálně podrobují ambulantní léčbě. Dále též osobám, které se rozhodly abstinovat. Osobám s chronickým duševním onemocněním (neurotické poruchy), které buď absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení nebo ambulantní léčbu u psychiatra nebo se jí aktuálně podrobují. Věk přijímaných osob do programu: 15 -50 let.

Co můžeme zaručit (principy práce)

 • Bezplatnost – služba je v rozsahu, který je zde uveden pro všechny klienty bezplatná.
 • Diskrétnost – každému je zajištěna anonymita, nejsme zdravotnická služba, informace a záznamy o proběhlých konzultacích a skupinách jsou interní.
 • Odbornost – pracovníci, kteří poskytují pomoc, radu a vedení skupiny mají vzdělání v oboru psychologie, psychoterapie a sociální práce.
 • Rovný a individuální přístup – ke každému klientu přistupujeme bez předsudků, se stejným nasazením a nabídkou pomoci, zároveň případ každého klienta posuzujeme individuálně a vytváříme plán spolupráce dle jeho potřeb.
 • Svobodu rozhodování – každý, kdo využije službu má možnost rozhodovat v jaké šíři, jak dlouho a jak intenzivně bude tato služba poskytována.

Jak pracujeme (nabízené činnosti)

sociálně - terapeutické činnosti

Individuální terapie (max. 2x týdně, 1-2 hod. setkání) Individuální práce s jednotlivci je podmínkou pro vstup do skupinové terapie. Podle potřeb, možností a celkového posouzení je možné zůstat jen u individuální terapie. Skupinová terapie (1x týdně, 2 hod.) Do skupiny jsou zařazeni klienti, kteří pravidelně navštěvují psychologa nebo ukončili pobytovou léčbu v PL a prošli „motivační fází“ v individuální terapii (min. 3 setkání). Dále klienti, kteří navštěvují psychiatrickou ambulanci a prošli individuální terapií (podle potřeby, avšak min. 8 setkání). Sociální práce (podle potřeby) Veškerá pomoc, která nespadá do terapie. Řešení problémů, které souvisí se závislostí nebo onemocněním, jako jsou problémy s bydlením, rodinným vypořádáním, dluhy, atp. Neformální setkávání skupiny (příležitostně, nepravidelně) Jde o svépomocná činnost skupiny, které pomáhají soudržnosti skupiny a podporují skupinovou práci. Práce s rodinnými příslušníky (podle potřeby) Poskytnutí podpory rodinným příslušníkům klientů formou rozhovoru či rady. Pracuje se individuálně po domluvě, většinou na popud klienta nebo rodiny.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klientům můžeme zprostředkovat:

 • zaměstnání a kontakty na NNO, které řeší podporované zaměstnávání či sociální rehabilitaci
 • kontakty na vysílající organizace pro možnost stát se dobrovolníkem
 • obnovení vztahů v rodině, při péči o děti apod.
 • smysluplné volnočasové aktivity

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klientům se snažíme nabídnout nebo domluvit:

 • kontakty na psychiatrické léčebny, ambulance, specializovaná zdravotnická zařízení
 • pomoc při právních úkonech nebo kontakty na organizace řešící danou problematiku
 • možnost pastorační péče

Průběh služby

Kontaktovat nás můžete telefonicky, osobně nebo mailem. Zodpovíme vaše případné dotazy nebo si můžete rovnou domluvit nejbližší schůzku. První schůzka je seznamovací, informativní. Dozvíte se, jak vám můžeme pomoci, co vše vám můžeme nabídnout, co od vás budeme vyžadovat a zodpovíme vaše dotazy. Podle potřeby a vašeho zájmu sepíšeme smlouvu o poskytování služby. Následné schůzky probíhají dle domluvených termínů. O nedodržení termínu z jakéhokoli důvodu je třeba informovat dopředu telefonicky nebo mailem (nejpozději dvě hodiny předem).

Financování služby

V roce 2016 byla služba financována formou finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb a k zajištění priorit na území Zlínského kraje, dále dotací z rozpočtu Města Vsetín a dary soukromých osob.