Podpořte nás

Financování sociálních služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa a služeb následné péče Mosty je vícezdrojové. Obě služby jsou ze zákona poskytovány bezplatně a základním příjmem jsou dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu města Vsetín. Bez darů přátel, nadací, fyzických i právnických osob si však provozování služeb nedokážeme představit. Proto Vám všem, kdo nás štědře a věrně podporujete, patří vřelý dík. Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost, můžete tak učinit:

  • bankovním převodem na dárcovský účet 2400581157/2010, variabilní symbol = telefonní číslo dárce,
  • hotově do pokladny v sídle spolku.

Dar na činnost naší organizace můžete uplatnit jako odpočet v rámci ročního vyúčtování daní. V průběhu měsíce února vystavujeme dárcům potvrzení o daru za uplynulý rok a v případě zájmu vystavíme také darovací smlouvu. S dotazy a náměty nás kontaktujte:

  • Ing. Milan Kostelník - ředitel spolku, e-mail: milan.kostelnik@centrumarcha.cz, tel.: 792 306 985
  • Ing. Radim Metelka - ekonomický pracovník, e-mail: radim.metelka@centrumarcha.cz, tel.: 725 901 536

Co je kapka v moři? Zdá se téměř zbytečná… Ale všechny kapky dohromady tvoří třeba kaluž, jezero nebo moře. Pomůžete svou pomyslnou kapkou k tomu, aby vznikla řeka přinášející užitek všem, kterým náš spolek pomáhá?