Benefice pro Archu se vydařila!

premiéra divadelní hry Mlčení

Do posledního místa zaplněný sál Divadla v Lidovém domě ve Vsetíně byl v pátek 17. ledna 2020 svědkem premiéry autorské hry Mlčení. Organizací tohoto benefičního večera získal spolek NA CESTĚ čistý výnos ve výši 15 049 Kč, který použije na náklady rekonstrukce objektu, ve kterém působí.


 

V rámci benefičního večera se na divadelních prknech před zraky obecenstva objevili nejen současní či bývalí návštěvníci našeho klubu Archa, ale také zaměstnanci a podporovatelé spolku NA CESTĚ. Ti všichni se mistrně zhostili svých hereckých úloh a připravili pro diváky neobyčejně silný zážitek v podobě příběhu jedné židovské rodiny v průběhu několika válečných let. Téměř hodinu trvající představení o tom, jak může mít i malý čin velké následky, připoutalo publikum do sedadel, aby z nich vstalo až při závěrečném potlesku. Po skončení samotné hry proběhly na jevišti rozhovory s režisérem představení Petrem Filgasem, autorkou Miriam Hurtovou a předsedou spolku Tomášem Hurtou, který přiblížil důvod uskutečnění benefičního večera, tedy snahu o rekonstrukci domu na Palackého ulici pro získání důležitého prostoru pro kvalitnější práci s mládeží. Na závěr večera se diváci i herci sešli na společném neformálním setkání. Zde pak probíhala živá diskuze jak nad hrou, tak i nad představeným záměrem rekonstrukce. Lidé tak měli možnost podělit se o své dojmy, které jim hra přinesla, nebo shlédnout fotografickou dokumentaci úprav jednotlivých částí domu na Palackého ulici ve Vsetíně, kde spolek poskytuje své služby mládeži i dospělým. Hra MLČENÍ byla tak působivá, že se přímo na místě dohodly další reprízy. Příští šanci uvidět ji dostanete na festivalu Chaverut ve Valašském Meziříčí dne 22. 3. 2020. Další představení se uskuteční 24. 6. 2020 pro vsetínské školy.  V jednání je také vystoupení na letním festivalu United ve Vsetíně.

Děkujeme všem návštěvníkům, sponzorům a nezištným dárcům, kteří podpořili naši snahu účastí na benefici a dalšími finančními dary. Jejich finanční pomoc společně s výnosem z benefičního představení umožňuje, abychom se v naší snaze posunuli do fáze zadání projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Archy na Palackého ulici ve Vsetíně.