Cesty k rozvoji a růstu

Celkové náklady projektu: 1 454 472 Kč
Výše grantu: 1 230 261 Kč
Doba realizace projektu: prosinec 2013 – 31. 3. 2015

Co projekt řešil:

Rozvoj služeb následné péče, strategického plánování a fundraisingu, zahájení drobné podnikatelské aktivity.

Výstupy projektu:

Po dobu trvání projektu jsme měli možnost otestovat zájem o služby následné péče u osob s duševním onemocněním. Náš předpoklad, že osoby s duševním onemocněním potřebují po zaléčení a hospitalizaci podporu, se potvrdil, a proto jsme registraci služeb následné péče, původně zavedených pro osoby trpící závislostmi, rozšířili o cílovou skupinu osob s duševním onemocněním, a to s platností od 1. 1. 2015. V rámci projektu jsme navázali kontakt s psychiatrickými léčebnami a mohli vytvořit propagační materiály služby. 

Služby následné péče MOSTY pro osoby s duševním onemocněním poskytnuté od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015 v rámci projektu Cesty k rozvoji a růstu:

Počet uživatelů služby11
Počet setkání skupiny28
Počet individuálních konzultací s uživateli a zájemci o službu80
Počet návštěv psychiatrických léčeben4

 

Po dobu trvání projektu jsme vytvořili 4 dokumenty: metodiku práce s klienty následné péče, fundraisingový plán 2015, marketingovou studii pro rozjezd podnikatelské aktivity a strategický plán 2015-2017, jehož realizaci přijalo vedení spolku jako svůj závazek.

Tím nejvýznamnějším projektovým počinem byl rozjezd sociálního podnikání – výroby a rozvozu dopoledního občerstvení Amette. K tomuto účelu jsme pořídili osobní automobil Citroën Berlingo a vybudovali krásnou kuchyň v budově Centra Archa. Mohli jsme tedy nachystat propagaci služby a pořídit software pro objednávání svačinek a evidenci prodeje. Naštěstí jsme včas našli schopnou kuchařku a již týden po jejím nástupu, v pondělí 9. února, jsme vyrobili naši první svačinku a podnikání v období trvání projektu zahájili.

Schweizerische EidgenossenschaftNadace Partnerství

www.swiss-contribution.czwww.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce