Divadelní představení pro vsetínské školy

Při příležitosti výročí vypálení židovské synagogy ve Vsetíně připravil Dům kultury Vsetín ve spolupráci se spolkem NA CESTĚ speciální představení věnované studentům a pedagogům vsetínských základních a středních škol. Inscenace s názvem Mlčení, vyprávějící příběh židovské rodiny, se konala v Divadle v Lidovém domě v pátek 18. března 2022.

„Lidé se od druhé světové války nezměnili. Lidé se od žádné války nezměnili. Když pomineme aktivní tyrany a násilníky a odhlédneme od těch, na kterých je násilí pácháno, dělí se lidé stále na ty, kteří se zastanou, pomohou, zastaví se a promluví – a na ty, kteří mlčí,“ řekla o hře její autorka Miriam Hurtová a dodala, že záměrem nebylo jen přiblížit holokaust, ale ukázat jednání a postoje lidí v obecné rovině.

Představení se uskutečnilo pod záštitou místostarosty města Vsetína Tomáše Pifky, příběh a historické souvislosti osvětlil žákům také ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně Tomáš Baletka.