Finále Dne dobročinnosti 2022

Ve středu 9. 11. jsme se zúčastnili finále Dne dobročinnosti 2022. Při něm pět finalistů z řad menších neziskových organizací obhajovalo své projekty.


Zástupci města Zlín, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Krajské hospodářské komory, Nadačního fondu Martiny a Martina Růžičkových, Vsetínské diakonické s.r.o., několika podnikatelských subjektů a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje v rámci veřejného finále v Baťově institutu za přítomnosti médií přidělili jednotlivým projektům až 22 tisíc korun na předložené projekty. „Vrcholným přáním všech zúčastněných je prohloubit sounáležitost všech složek občanské společnosti,“ sdělil Dan Žárský, předseda ANNOZK z.s., která celou akci organizuje. Neobvyklá forma podpory malých neziskových organizací prostřednictvím Dne dobročinnosti proběhla ve Zlínském kraji již podruhé. Finalisté během deseti minut, za přítomnosti televize a dalších médií, odprezentovali své projekty, které komise donorů zhodnotila a přímo na místě jim přidělila finanční podporu. Náš projekt se týkal zakoupení brýlí pro virtuální realitu do NZDM Centrum Archa a byli jsme mezi třemi organizacemi, které získaly na realizaci svého projektu po 20 tisících korun. „Zavedením tohoto transparentního způsobu podpory malých neziskových organizací budujeme základ nové tradice, kdy ve spolupráci veřejného sektoru, akademické oblasti, podnikatelů a neziskovek dochází nejen k podpoře konkrétních projektů, ale i k hlubšímu vzájemnému provázání, spolupráci a poznávání se navzájem. Neziskovky přitom zlepšují umění sebeprezentace nejen ve finále Dne dobročinnosti,“ uvedl Petr Dubovský, místopředseda výboru ANNOZK a moderátor akce v jednom.