Křižovatky v roce 2020

V roce 2020 jsme z důvodu protiepidemických opatření a uzavření škol s preventivními přednáškami na školách nepokračovali. Na tuto činnost nebyl prostor, ani když byly školy na chvíli otevřeny, protože pořád platila různá opatření.

Proto jsme využili příležitosti a zaměřili se na jiný projekt. Bylo nám ze strany města Vsetína nabídnuto vstoupit s ním do spolupráce na projektu “Systém prevence kriminality a prevence ztráty bydlení ve městě Vsetín”. Jednalo se o práci s mladistvými klienty OSPOD Vsetín a vytvoření resocializačního programu pro ně na míru na půdě našeho NZDM Centrum Archa.

Využili jsme našich předchozích zkušeností v práci s mládeží a připravili jsme 8 setkání na téma vztahů. Vše bylo nachystáno tak, aby to mohlo proběhnout zážitkovou formou. Zaměřili jsme se na témata jako vztahy, komunikace, konflikty a přátelství. Nakonec se uskutečnila pouze 4 setkání.

Setkání se uskutečnila na podzim, kdy to bylo ještě z důvodu protiepidemických opatření možné, a zúčastnilo se jich 5 klientů. I přes počáteční oboustranné obavy, jak to vše bude v tomto komorním počtu fungovat, proběhla realizace bez problému. Malá skupina klientů si sedla a program je oslovil. Když jsme se už nemohli kvůli opatřením scházet, pořád se nás dotazovali, kdy to bude opět možné. Myslíme, že naše téma vztahů je v této nelehké době velmi aktuální, a doufáme, že se nám podaří v příštím roce na rozběhnutý program navázat a s klienty ho dokončit.