Koncert Štěpána Raka vsetínské publikum zvedl ze sedadel

Téměř stovka nadšených diváků nadšeně ve stoje aplaudovalo kytaristovi Štěpánu Rakovi při jeho vsetínském koncertu.

Koncert se uskutečnil v netradičním prostředí modlitebny Sboru Církve bratrské ve Vsetíně na Horní Jasence. Mistru Rakovi se sál netradičního kostela velmi líbil a ocenil jeho zvukovou stránku. Koncertní provedení pořadu renesanční hudby a mluveného slova Vivat Comenius přimělo diváky k zamyšlení nad filosofickým dílem Jana Ámose Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských. Hudební stránka předvedeného komponovaného pořadu mnohé z přítomných překvapila svou dramatičností, vypjatým pěveckým projevem a nezvyklými hudebními předěly mezi mluveným slovem, které Štěpán Rak užil. Dílo však jako celek působilo velmi kompaktně a přineslo všem přítomným nádherný kulturní zážitek. V závěru koncertu Štěpán Rak vzpomněl také svého nepřítomného přítele a spoluautora pořadu Vivat Comenius, Alfréda Strejčka, kterého v umělecké činnosti pozastavily zdravotní důvody.

Benefiční koncert uspořádal ve spolupráci se vsetínskou Církví bratrskou spolek NA CESTĚ, který pracuje ve Vsetíně v oblasti sociálních služeb. Výtěžek z koncertu poslouží k opravám budovy Archy ve Vsetíně na Horním městě, ve které spolek uskutečňuje práci s dětmi, mládeží a osobami, které se chtějí léčit za závislostí.