Pilotní program v rámci projektu Křižovatky

V roce 2018 jsme se rozhodli uskutečnit pilotní program pro zlepšení vztahů žáků a celkového klimatu v třídním kolektivu. Součástí práce s třídním kolektivem je také přednášková činnost a preventivní působení v oblastech rizikového chování. Mezi tyto oblasti patří především závislostní chování, šikana, kyberšikana, extremismus a rizikové chování v oblasti sexu. 

Co nabízíme

Systematickou, dlouhodobou práci s třídním kolektivem za účelem preventivně působit v oblastech, které přímo nebo i nepřímo souvisejí se vzájemnými vztahy mezi žáky ve třídě. 

Cíl

Zlepšení vztahů žáků a celkového klimatu v třídním kolektivu. Preventivní působení v oblastech rizikového chování.

  • posilování správných vzorců myšlení a chování
  • posilování pozitivních hodnot
  • nácvik dovedností a schopností pro dobré fungování ve vrstevnické skupině

Cílová skupina

  • žáci druhého stupně ZŠ (6-9 tř.)
  • celý třídní kolektiv

Projekt je koncipován na 3-4 roky, což představuje práci s jedním třídním kolektivem v čase. 

Aktuální spolupráci jsme navázali se základní školou Luh, kde byla ve spolupráci s metodikem primární prevence vytipována jedna třída, která projde tímto pilotním programem. Na druhé pololetí školního roku 2017/2018 jsme připravili tato témata:

24. 1. 2018 Ach, ty vztahy aneb Vyjděme z ulity
28. 2. 2018 Hradby v nás a kolem nás
28. 3. 2018 Aby emoce nebyly emoce
25. 4. 2018 Vyjděme z nebezpečí virtuálních vztahů
30. 5. 2018 Štvanci moderní doby – stalking a kyberšikana
27. 6. 2018 Vztahy chtějí odvahu

Lektoři: Mgr. Miriam Hurtová, Ing. Jan Plšek, Bc. Pavel Kotrla