Křižovatky: debatní formát na „Suchej únor 2024“

Poskytovatel: NA CESTĚ, z.s. Vsetín

Pro koho: doporučujeme pro žáky 7. - 9. tříd a středoškoláky

Počet účastníků, místo konání, délka debaty: Skupiny do 35 studentů mohou využít nízkoprahové centrum Archa (Palackého 138), pak je debata koncipovaná na 2 vyučovací hodiny (zahrnut i čas přesunu třídního kolektivu na místo a zpět). V této nabídce je zahrnuta možnost využít prostory nízkoprahu a seznámit žáky s nabídkou klubu.

Skupiny nad 36 studentů ve škole, délka debaty 1 vyučovací hodina

Cena: zdarma

Formát: Debaty se zúčastní jeden bývalý host, který dlouhodobě abstinuje a jeden pracovník následné péče. Jedná se o debatní formát, nikoli přednášku. Cílem je poskytnout autentické informace o tom, jak se žije se závislostí, jak snadno do ní člověk spadne a jak obtížně se z ní dostává. Dotazy lze vybrat předem od žáků anonymně na papírech nebo poslat na kontakty spolku. Ptát se samozřejmě lze i živě na fóru.

Scénář do školy (45 min.):

1. Přestavení spolku: 3 min. (pracovník)

2. Představení abstinujícího hosta: 3 min. (host)

3. Jak závislost začíná: 5 min. (pracovník/host)

4. Jak závislost probíhá: 10 min. (pracovník/host)

5. Jak se ze závislosti dostat: 5 min. (pracovník/host))

6. Dotazy z publika: 15 min. (otázky/odpovědi)

7. Poděkování a závěr: 4 min. (pracovník)

Varianta spojená s návštěvou nízkoprahového klubu je prodloužena o další zkušenosti hosta a je dán větší prostor pro dotazy.

 

Kontakt pro zájemce:

Bc. Pavel Kotrla 725 901 536

Dotazy před debatou můžete posílat přes IG archavsetin