Den otevřených dveří aneb 17 let NA CESTĚ, z. s.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskutečnil v pátek 23. 6. 2017 v budově spolku na adrese Palackého 138, Vsetín (růžový dům po pravé straně cestou na Horní město).

Den otevřených dveří začal v 10 hodin programem pro přihlášené třídní kolektivy ZŠ a SŠ a od 13 hodin bylo otevřeno pro každého. Návštěvníci si mohli prohlédnout naše prostory a vybavení a dozvědět se bližší informace o činnosti zapsaného spolku NA CESTĚ. V 15 hodin se mohli zúčastnit moderované besedy s Lukášem Finsterlem a Petrem Hromadou, členy hokejového týmu VHK Vsetín. Dále na akci vystoupila kapela Shape The Cat a byl také prostor k posezení uvnitř či venku s občerstvením. Nejen pro děti byla možnost si vyrobit něco krásného v tvořivé dílně. V průběhu celého odpoledne probíhal na zahradě graffiti jam a byla tedy možnost podívat se zblízka na práci writerů. Téma, které se prolínalo celým programem, znělo „Cíle a sny a jak jich dosáhnout.”

Celé odpoledne proběhlo ke spokojenosti jak návštěvníků, tak pracovníků. Do večera bylo o čem diskutovat. Den otevřených dveří v Arše splnil naše očekávání.