V prosinci a lednu chceme na opravu Archy vybrat 50 tis. Kč – a velcí dárci částku zdvojnásobí!

Budova ze zahrady

Dnes 12. 12. 2023 startujeme sbírkovou kampaň, pomocí níž začínáme střádat dary na opravu našeho spolkového domu, který znáte hlavně jako nízkoprahový klub Archa. Nejjednodušší je to přes darujme.cz nebo přes kontakty na konci dokumentu.

V domě na vsetínské Palackého ulici působíme už 23 let. Provozujeme zde dvě sociální služby. ARCHU - nízkoprahový klub pro mladé ve věku 13-26 let a MOSTY - jedinečná kombinace sociální práce a terapie pro klienty všech věkových skupin, kteří buď abstinují po (ne)alkoholových závislostech nebo se léčí s duševními onemocněními. Náš spolek je jediným vlastníkem domu, kde působí.

Co potřebujeme: Získat 1,5 mil. Kč během následujících dvou let. Při rozpočtu 12 mil. Kč za celý projekt musí spolek vložit z darů 1,2 mil. Kč a mít také 300 tis. na pokrytí úrokových nákladů na překlenovací úvěr, protože dotace bude vyplacena až po kolaudaci. 

Jak váš dar využijeme: provedeme rekonstrukci našeho krásného, ale starého domu a rozšíříme půdní prostory pro terapeutickou práci.

  • Suterénní prostory, kde máme hudebnu a prostory pro klienty, jsou vlhké. Jednu místnost nemůžeme využívat vůbec. Vlhkost kamennými základy stoupá do vyšších pater. V suterénu plánujeme rozšířit nízkoprahový klub.
  • V přízemí máme nevhodně postavenou terasu, která zhoršuje stav v suterénních prostorech. Stávající točité schodiště vyžaduje od klientů přicházejících na terapii kus odvahy.
  • Půda je momentálně využita jen částečně. Prostory zateplíme a vytvoříme další terapeutické místnosti a kanceláře.

Proč podpořit spolek NA CESTĚ:

  • Dlouhodobost: Léta jsme budovali postupy, znalosti a tým, který pro spolek pracuje. Abychom mohli úspěchy a zkušenosti přetavit do rozšíření a vylepšení svých služeb, potřebujeme vhodné a funkční prostory.
  • Transparentnost: Dary určené na investici budeme ukládat na transparentní spořicí účet u FIO banky. Váš dar nevyužijeme na provoz ani na jiné účely.
  • Zvýšení kapacit: až získáme nové místnosti na dnes nevyužité půdě, budeme moci najmout nového pracovníka/pracovnici. S ní(m) budeme mít kapacity na rozšíření svých služeb. 
  • Zlepšení prostorů pro klienty: Své služby jsme nuceni omezovat a přizpůsobovat je stavu našich prostor v suterénu a přízemí. V celém domě taky potřebujeme po letech provést naplánovanou údržbu a vymalovat. 
  • Podpora komunity a společenského rozvoje: Oprava budovy bude mít pozitivní vliv na místní komunitu a podpoří společenský rozvoj. Modernizovaný a funkční prostor bude dál sloužit jako centrum pro setkávání, vzdělávání a kulturní aktivity mladých lidí. Opravené prostory budou sloužit klientům a budou veřejně přístupné.
  • Záchrana kousku starého Vsetína: Opravou budovy zachráníme jeden z mála historických rodinných domů v centru města tolik zatíženého socialistickou výstavbou.

Potřebuji vědět víc:

Pokud by vám pomohlo si promluvit se zástupci spolku, bez váhání kontaktujte:

Ing. Tomáš Hurta, předseda spolku
Mobil: 737 263 904
E-mail: tomas.hurta@jsmenaceste.cz

Bc. Pavel Kotrla, ředitel
Mobil: 725 901 536
E-mail: pavel.kotrla@jsmenaceste.cz

Mgr. Michal Nosek, fundraiser
Mobil: 603 148 091
E-mail: michal.nosek@jsmenaceste.cz