Ludmila Víchová, Mgr.

Email: 

ludmila.vichova@mostyvsetin.cz

Telefon: 

775 986 795

Vzdělání

  • UTB Zlín - sociální pedagogika (magisterský obor)
  • Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Krátkodobé kurzy a celoživotní vzdělávání

Systematické vzdělávání v oblastech poradenství, sebepoškozování krizové intervence, komunikace, práce s motivací, dluhové problematiky, time managementu, atp.

Praxe

  • sociální pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa (2007 – doposud)
  • sociální pracovník služeb následné péče pro lidi závislé na alkoholu a drogách a pro lidi s chronickým psychickým onemocněním (2014 – doposud)