Cesty k rozvoji a růstu

Celkové náklady projektu: 1 454 472 Kč
Výše grantu: 1 230 261 Kč
Doba realizace projektu: prosinec 2013 – 31. 3. 2015

Co projekt řešil:

Rozvoj služeb následná péče, strategického plánování a fundraisingu, zahájení drobné podnikatelské aktivity.

Výstupy projektu:

Po čas trvání projektu jsme měli možnost otestovat zájem o služby následné péče u osob s duševním onemocněním. Náš předpoklad, že osoby s duševním onemocněním potřebují po zaléčení a hospitalizaci podporu, se potvrdil a proto jsme registraci služeb následné péče původně zavedenou pro osoby trpící závislostmi rozšířili o cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním s platností od 1.1.2015. V rámci projektu jsme navázali kontakt s psychiatrickými léčebnami a mohli vytvořit propagační materiály služby. 

Služby následné péče MOSTY pro osoby s duševním onemocněním poskytované od 1.1.2014 do 31.3.2015 v rámci projektu Cesty k rozvoji a  růstu:

Počet uživatelů služby11
Počet setkání skupiny28
Počet individuálních konzultací s uživateli a zájemci o službu80
Počet návštěv psychiatrických léčeben4

 

Po čas trvání projektu jsme vytvořili 4 dokumenty: Metodiku práce s klienty následné péče, Fundraisingový plán 2015, Marketingovou studii pro rozjezd podnikatelské aktivity a Strategický plán 2015 -2017, který vedení spolku přijalo jako svůj závazek realizovat.

Tím nejvýznamnějším projektovým počinem byl rozjezd sociálního podnikání – výroby a rozvozu dopoledního občerstvení Amette. K tomu účelu jsme pořídili osobní automobil Citroen Berlingo a vybudovali krásnou kuchyň v budově Centra Archa. Mohli jsme nachystat propagaci služby a pořídit software pro objednávání svačinek a evidenci prodeje. Naštěstí jsme včas našli schopnou kuchařku a již týden po jejím nástupu, v pondělí 9. února, jsme vyrobili naši první svačinku a podnikání v období trvání projektu zahájili.

Schweizerische EidgenossenschaftNadace Partnerství

www.swiss-contribution.czwww.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce