Miriam Hurtová, Mgr.

Email: 

miriam.hurtova@mostyvsetin.cz

Telefon: 

775 677 887
Miriam Hurtová, Mgr.
 

Vzdělání

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií – zaměření na komunikaci 
 • a aplikovanou psychoterapii v sociální práci (magisterský obor)
 • CMTF UP Olomouc - charitní a sociální práce (bakalářský obor)
 • FF UP Olomouc - kombinované tří semestrální studium „Prevence sociálně patologických jevů“
 • výcvik v integrované psychoterapii (450 hodin)
 • dlouhodobý kurz  - resocializační pracovník pro adaptabilitu duševně nemocných a drogově závislých
 • základy koučování
 • práce s traumatem a krizová intervence
 • sebezkušenostní arteterapeutický kurz 
 • akreditovaný školitel a lektor probačního programu „Právo pro každý den“
 • držitel licence pro práci se sadou projektivních koláží

Krátkodobé kurzy a celoživotní vzdělávání

Opakované a systematické vzdělávání v oblastech poradenství, krizové intervence, komunikace, práce s úzkostí, relapsem, motivací, duální dg., arteterapie, daseinanalytické psychoterapie, atp.

Praxe

 • kontaktní a terénní pracovník mezi drogově závislými (1999 – 2004) 
 • ředitelka NA CESTĚ, z.s. (2004 – 2016)
 • vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (2004 – doposud)
 • vedoucí služeb následné péče pro lidi závislé na alkoholu a drogách a pro lidi s chronickým psychickým onemocněním (2014 – doposud)
 • vedení a lektorská činnost v probačních programech pro nezletilé a mladistvé pachatele trestné činnosti a v programech sociálního výcviku pro děti z pěstounských rodin, tvorba a realizace zážitkových simulačních her pro mládež