NA CESTĚ, z. s.

Jsme zapsaný spolek působící ve Vsetíně a okolních obcích. NA CESTĚ, z. s., je registrován u Krajského rejstříkového soudu v Ostravě.

Poslání

NA CESTĚ, z. s., je spolek (dříve občanské sdružení), jehož posláním je pomáhat dětem a mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální.

Aktuality

Díky moc!

Stánek

Nejenže jste nás poslali na mráz i třetí den, ale byli jste i velmi štědří! Na stánku nebo bezhotovostně jste nám za tři dny darovali 19.042 Kč. Děkujeme a vážíme si vaší podpory. 

Stránky