NA CESTĚ, z. s.

Jsme zapsaný spolek působící ve Vsetíně a okolních obcích. NA CESTĚ, z. s., je registrován u Krajského rejstříkového soudu v Ostravě.

Poslání

NA CESTĚ, z. s., je spolek (dříve občanské sdružení), jehož posláním je pomáhat dětem a mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální.

Aktuality

Primární prevence na školách

V první polovině roku jsme zrealizovali celkem deset přednášek, které proběhly v období březen–květen 2017. Devět přednášek bylo pro žáky druhého stupně vsetínských základních škol a jedna pro studenty OU Kelč. Celkem bylo osloveno více než 180 mladých lidí ve věku od třinácti do osmnácti let.

Zahradní retro párty

Zahradní párty

Rozmanitá společnost zaplnila v pátek v podvečer zahradu a později i prostory nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa. Pořadatelé připravili pro příznivce spolku i pro veřejnost benefiční akci, party ve stylu 30.let.

Stránky