NA CESTĚ, z. s.

Jsme zapsaný spolek působící ve Vsetíně a okolních obcích. NA CESTĚ, z. s., je registrován u Krajského rejstříkového soudu v Ostravě.

Poslání

NA CESTĚ, z. s., je spolek (dříve občanské sdružení), jehož posláním je pomáhat dětem a mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální.

Aktuality

Představujeme vám nová loga

Loga

Představujeme vám nová loga. A to nejen našich služeb, ale především organizace, která je tu již bezmála pětadvacet let a doposud neměla svou vlastní značku. Každý, kdo se o nás zajímal nebo se setkal s naší prací, nás znal spíše pod logem a jménem „Archa“.

Stránky