Primární prevence na školách

V první polovině roku jsme zrealizovali celkem deset přednášek, které proběhly v období březen–květen 2017. Devět přednášek bylo pro žáky druhého stupně vsetínských základních škol a jedna pro studenty OU Kelč. Celkem bylo osloveno více než 180 mladých lidí ve věku od třinácti do osmnácti let.

 

Požadovaná témata přednášek:

  • rizika a nebezpečí virtuální reality, kyberšikana a rizika hraní počítačových her,
  • HIV/AIDS a partnerství,
  • šikana a vztahy ve třídě,
  • závislost na nealkoholových drogách.

Přestože jsme již druhým rokem přednáškovou činnost omezili a hledáme nové způsoby, jak tuto práci obnovit a nově rozvinout, jsme rádi, že se i díky daru firmy Austin Detonator. s.r.o. mohla tato činnost spolku zachovat a můžeme i nadále preventivně působit mezi dětmi a mládeží v našem městě a okolí.

Některé ohlasy:

  • Dnešní děti se s internetem setkávají již od útlého věku, některé ještě dříve než začnou chodit do školy. Není tedy divu, že mnohdy rozumí počítačům lépe než jejich rodiče. Při jejich zvídavosti a snaze vyzkoušet „vše nové“ však zapomínají na nástrahy, které na ně na internetu číhají. Na nebezpečí internetu byla tedy i zaměřena beseda pro žáky 6. ročníků s Ing. Janem Plškem. Hlavním tématem bylo nebezpečí sociálních sítí, falešné profily, hraní PC her, závislost na PC hrách a v neposlední řadě také téma kyberšikany. Beseda byla pro žáky velmi poučná! Získali mnoho cenných rad. DĚKUJEME. (Mgr. Alena Brhlová, školní metodik prevence)
  • Bylo to moc pěkné, nenudila jsem se, bavilo mě to. Prostě to bylo super. Nic bych neměnila. (žákyně, 6.tř.)
  • Líbilo se mi to a trochu změnilo pohled na HIV/AIDS. A že je to těžké poznat, jestli má tu nemoc nebo ne. (žák, 8.tř.)
  • Líbilo se mi to velmi. Byla to zatím nejlepší a nejzajímavější beseda, kterou jsme ve škole měli….. Zaujaly mě příběhy, které nám Honza říkal. Bylo to i zábavné i naučné. Uvítala bych příště například téma o psychice. Něco o depresi a jak se jí zbavit atp. (žákyně, 8.tř.)
  • Asi nejlepší přednáška, na které jsem byl. Zaujalo mě všechno. (žák, 8.tř.)