Cesta ze závislosti

Před Vánocemi, 19. prosince 2014, vyšel ve Vsetínských novinách, které dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Vsetíně článek Cesta ze závislosti.

Cítíte, že přestáváte mít kontrolu nad svou životní situací a vaše problémy souvisejí s nadměrným pitím alkoholu? Nebo jsou ve hře spíše drogy? Přibývají vám problémy v práci, ve vztazích, se zdravím nebo financemi? Dotýká se některý jmenovaný problém vás nebo vašich blízkých? Nabízíme vám pomoc.

Poradenství, podporu, vedení a praktickou pomoc při řešení samotné závislosti i problémů s ní spojených (dluhy, rodinné a pracovní problémy, bydlení atp.), to vše obsahuje následná péče. Děje se tak formou individuální i skupinové terapie, které jsou pomocí pro lepší pochopení sebe sama a nácvik potřebných dovedností pro zvládání abstinence. Služba se poskytuje bezplatně a je určena osobám do 50 let.

NA CESTĚ, z. s. působí ve Vsetíně již 14 let a na Palackého ulici 138 (pod zámkem) též provozuje nízkoprahové zařízení pro mládež Centrum Archa. Nyní již rok poskytuje tamtéž služby následné péče. Zde je možné osobně sjednat návštěvu nebo si ji dohodnout telefonicky či mailem: 775 986 795, info@np-mosty.cz. 

Cesta od závislosti ke svobodě je obtížná a nikdy by na ni neměl být nikdo sám. Lidem, kteří se rozhodli abstinovat, nabízí Služby následné péče s názvem MOSTY svou pomoc.